Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej ZGK w Bytomiu Odrzańskim

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa ZGK w Bytomiu Odrzańskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Aktualizacja deklaracji dostępności:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Marchalewska.
 • E-mail: j.marchalewska@zakladkomunalny.com
 • Telefon: 683884057

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
 • Adres: ul. Młyńska 15
  67-115 Bytom Odrzański
 • E-mail: m.borowiecki@zakladkomunalny.com
 • Telefon: 502158 640, 683884057

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej,

ul. Młyńska 15,

67-115 Bytom Odrzański.


Budynek zakładu jest parterowy, posiadający 2 wejścia. Główne i wewnętrzne dla pracowników. 
Wejście znajduje się od ulicy Młyńskiej, przy wejściu jest jeden stopień, a obok znajduje 
się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejście jest zabeczpieczone poręczami.
Parking dla samochodów znajduje się tuż przy wejściu do budynku i nie posiada miejsc  dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku parterowym.
Toalety znajdują się wewnątrz budynku po lewej stronie.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku zakładu znajdują się 2 wyjście ewakuacyjne.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny