Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie

Utworzono dnia 25.02.2019

ELEKTRONICZNA REWOLUCJA W WODOCIĄGACH

Szanowni Mieszkańcy, Odbiorcy Wody w Gminie Bytom Odrzański

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że przystąpił do realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz platform e-usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim”.

Poniżej przedstawiamy Klientom nowe zasady uruchomienia i korzystania z utworzonych nowych funkcjonalności.

Zapraszamy do korzystania z usług E-BOK i E-FAKTURY

E-BOK

Program E-BOK jest bezpłatnym serwisem, przy pomocy którego Klient może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, obejrzeć wystawione faktury, przesłać do nas wiadomość/ zgłosić awarię/ reklamację, podać stan licznika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z ZGK, zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu E-BOK mogą korzystać wszyscy Klienci ZGK, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków,

 • Zaakceptowali regulamin E-BOK,

 • Prawidłowo przeprowadzili rejestracje,

 • Posiadają sprzęt komputerowy.

ZGK zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Użytkownik dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • Przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,

 • Nie udostępniać hasła osobom trzecim,

 • Wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu E-BOK.

Dzięki E-BOK Klient ZGK ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz uprawnienia umożliwiające:

 • Wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością ich przeglądania,

 • Wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,

 • Analizowanie zużycia wody za dowolny okres,

 • Podanie stanu wodomierza,

 • Przesyłanie do ZGK wiadomości/zgłoszenie awarii,

 • Otrzymywanie na bieżąco komunikatów m.in. o awarii,

 • Pobranie podstawowych wniosków obowiązujących w ZGK,

 • Sprawdzanie do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna wodomierzy.


E-FAKTURA

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe i inne instytucje.


 

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

 • E-BOK.

 • Adresu e-mail wskazanego przez Klienta.

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim , którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków,

 • Posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne,

 • Zaakceptowali regulamin e-faktury.

Klienci zarejestrowani w E-BOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem E-BOK w zakładce e-faktura.

Klienci nie zarejestrowani w E-BOK dokonują akceptacji e-faktury, składając w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim poprawnie wypełniony i podpisany formularz „AKCEPTACJA PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR” dostępny na stronach internetowych http://bytomodrz.zakladkomunalny.com w zakładce Dokumenty oraz w siedzibie ZGK w dziale księgowości pok. 4.

Podpisany formularz Klient może:

 • Przesłać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim pocztą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres: p.gas@bytomodrz.zakladkomunalny.com

 • Dostarczyć osobiście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański,

 • Przesłać pocztą na adres korespondencyjny; Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański.

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • Pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie,

 • Krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,

 • Możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu,

 • Ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu,

 • Wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,

 • Oszczędność w opłacie abonamentowej, ponieważ zgodnie z decyzją WR.RET.070.138.2018.AS z dnia 5 czerwca 2018 r. PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański abonament wynosi:

- faktura papierowa 6,00 zł netto, 6,48 zł brutto,

- e-faktura 3,60 zł netto, 3,89 zł brutto.

Dyrektor

/Antoni Bernat/

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bytom Odrzański

Po pierwszej informacji o platformie usług elektronicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej informujemy Państwa, że zostało zakończone wdrożenie „Zintegrowanego systemu informatycznego” czyli dostarczanie systemu E-BOK i internetowej platformy e-usług (e-portal).

Za pośrednictwem strony internetowej: www.bytomodrz.zakladkomunalny.com będzie dostępna podstawowa funkcjonalność systemu E-BOK, klient będzie miał możliwość rejestracji konta, logowania, korzystania z pełnej autoryzowanej oraz spersonalizowanej funkcjonalności e-portalu i dostępnych w nim usług.

W miesiącu lutym 2019 r. przystępujemy do wymiany wodomierzy, z dotychczasowych na wodomierze z modułami radiowymi umożliwiającymi zdalny odczyt bez wchodzenia do mieszkań czy budynków.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do składania oświadczeń, które muszą być w formie papierowej, wyrażających zgodę na stworzenie konta i prowadzenie rozliczeń w formie elektronicznej.

Formularze można pobrać na stronie internetowej lub w siedzibie ZGK przy ul. Młyńskiej 15 w Bytomiu Odrzańskim.


 

Dyrektor

/Antoni Bernat/

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 51

W poprzednim tygodniu: 90

W tym miesiącu: 107

W poprzednim miesiącu: 248

Wszystkich: 5730